1. Klassen

1A

Klassenvorstände:
Christina Feichter und Olivia Kavelar

1B

Klassenvorständin:
Heidemarie Jesenko

2. Klassen

2A

Klassenvorstand:
Martin Weiß

2B

Klassenvorständin:
Penelope Draxl

2C

Klassenvorstände:

Katja Petrei und Christine Novak

3. Klassen

3A

Klassenvorständin:
Isabella Steiner-Hribernig

3B

Klassenvorstand:
Markus Weratschnig

4. Klassen

4A

Klassenvorstände:
Gudrun Zagar und Gudrun Candussi

4B

Klassenvorständin:
Helga Schwarz-Jamer

TOG

Klassenvorstände

Helmut Hartl und Daniela Wrulich